ประมวลภาพทำบุญครบรอบระลึกถึงคุณเอกราช วัฒนอุดมศิลป์

ณ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทางบริษัทเอกเจริญฯได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญกับพนักงานบางส่วนในโรงงานเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณเอกราช วัฒน์อุดมศิลป์ (อดีตกรรมการผู้จัดการ) ซึ่งในวันดังกล่าวเราได้มีการทำบุญ

ถวายเพล ณ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต่อจากนั้นก๊ได้มีการทำบุญบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี